Werkwijze 

Voordat we beginnen met de rijopleiding beginnen we eerst met een kennismaking les en/of (als dat gewenst is) een kennismakingsgesprek. Vanuit daar maken we een planning voor de rijlessen. 

Ik ben RIS gecertificeerd. Dat betekent dat je bij mij rijles krijgt via de RIS methode.  

Rijopleiding in stappen

.

 
Deze bestaat uit 46 scripts verdeeld over 4 modules, het ris-boek is steeds ter voorbereiding op de volgende les, dit kun je thuis doen zodat we de lestijd optimaal kunnen benutten.
Na iedere module is er een toets, deeltoets 1 en 2 doen we tijdens de lessen en daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Deeltoets 3 is de tussentijdse toets bij het CBR en deeltoets 4 is het examen bij het CBR. Alle vorderingen worden bijgehouden op de leskaart en in het RIS-boek.

Module 1 Voertuig bediening en beheersing

 | Deeltoets 1  (tijdens de rijles)

Module 2 Eenvoudige verkeerssituaties en bijzondere manoeuvres
 | Deeltoets 2  (tijdens de rijles)

Module 3 Complexe verkeerssituaties
 | Tussentijdse toets CBR

Module 4 veilige en verantwoorde verkeersdeelname
 | Examen CBR

Voordelen RIS methode

  • Gestructureerd rijles krijgen.
  • Zelfstandigheid wordt meer geprikkeld.
  • Afwisseling. 

Tussentijdse toets

Dit is een oefenexamen bij het CBR, dit gaat precies zoals het examen zelf, het verschil is dat nog niet alles op examenniveau hoeft te zijn, het is een tussentijdse meting waarbij je ook vrijstelling kan verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Na afloop bespreekt de examinator de rit en verteld je wat er allemaal al goed gaat en wat nog iets beter moet.
Nu weet je ook hoe een examen gaat en dit bespaard je een hoop spanning tijdens het echte examen en nog belangrijker, je weet ook meteen hoe je zelf reageert op een examensituatie.
De toets doen we op ongeveer 3/4 van de opleiding. Na de toets gaan we alles op een nog hoger niveau brengen in de rijlessen en je voorbereiden op het examen.

Examen

Ook voor het examen gaan we nog een uurtje rijden zoals bij de toets en daarna meteen het examen, alles is nu op examenniveau en het examen gaat net zoals bij de toets, ook na het examen brengen we je weer naar huis.